Atrial Natriuretic Peptide (ANP)

Artikelnummer
Immunogen
Form
Menge
Datenblatt
Artikelnummer AE1020AG.1
Immunogen human ANP (aa 1-28)
Form Synthetic peptide
Menge 100 µg
Artikelnummer AE1020AG.2
Immunogen human ANP (aa 1-28)
Form Synthetic peptide
Menge 1 mg
Artikelnummer AE1024AG.1
Immunogen Human pro-ANP (aa 31-67)
Form Synthetic peptide
Menge 100 µg
Artikelnummer AE1024AG.2
Immunogen Human ANP (aa 31-67)
Form Synthetic peptide
Menge 1 mg
Artikelnummer AE1025AG.1
Immunogen Human pro-ANP (aa 79-98)
Form Synthetic peptide
Menge 100 µg
Artikelnummer AE1025AG.2
Immunogen Human pro-ANP (aa 79-98)
Form Synthetic peptide
Menge 1 mg
Artikelnummer AE1026AG.1
Immunogen Human pro-ANP (aa 1-30)
Form Synthetic peptide
Menge 100 µg
Artikelnummer AE1026AG.2
Immunogen Human pro-ANP (aa 1-30)
Form Synthetic peptide
Menge 1 mg
Artikelnummer AE6203AG.1
Immunogen Human pro-ANP (aa 80-93)
Form Synthetic peptide
Menge 100 µg
Artikelnummer AE6203AG.2
Immunogen Human pro-ANP (aa 80-93)
Form Synthetic peptide
Menge 1 mg